Novosti

Milost, vjera i grijeh - Teologija Matije Vlačića IlirikaObjavljeno 11/11/2014

Povodom kulturne manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2014. Zavičajna naklada “Žakan Juri” i Sveučilišna knjižnica u Puli imaju čast pozvati vas na predstavljanje netom objavljene knjige dr. sc. Luke Ilića “Milost, vjera i grijeh / Teologija Matije vlačića Ilirika” koje će se održati 12.11.2014. godine u 18,30 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli.

Riječ je o znanstvenoj studiji koju je autor izradio za svoj magisterij koji je obranio na Vrije Universiteitu u Amsterdamu pod naslovom “The Understanding of Sin in the Theology of Matthias Flacius Illyricus” i koju je potom značajno doradio i priredio za ovo hrvatsko tiskano izdanje.
 
 
Jezgru Ilićeve knjige “Milost, vjera i grijeh” čini teološki nauk Vlačićev o istočnome grijehu, nauk koji Vlačić u svojim djelima i djelovanju širi u općenitiji nauk o čovjeku kao tjelesnomu i duhovnom Božjem stvoru. Najširim pak okvirom autorova izlaganja Vlačićev su “građanski” životopis i onovremena vjerska i društvena zbivanja.
Dr. sc. Luka Ilić rođen je i odrastao u Karlovcu. Protestantsku teologiju i povijest studirao je na sveučilištima u Amsterdamu, Briselu i Philadelphiji (Sjedinjene Američke Države). Radio je kao profesor na Evangeličkom teološkom fakultetu u Osijeku. Kao svećenik, pak, radio je u Zemunu, Haddon Heights, New Jersey, nakratko i u Rijeci, a trenutačno živi i radi u Ravensburgu, u Njemačkoj. Od 2010. do ove godine bio je znastveni suradnik na Leibniz institutu za europsku povijest u Mainzu. Surađuje u organiziranju simpozijâ o Vlačiću u Labinu (sljedeći se treba održati od 17. do 20. rujna 2015.), a bio je i suradnik u priređivanju zbornika o Vlačiću, tiskanom 2012. Pored ostalog Ilić je autor i web stranice Flacius.net labinskoga Narodnog muzeja.
 

« Povratak na novosti