Sveučilišna knjižnica u Puli

Voditelj: dr. sc. Bruno Dobrić (knjižničarski savjetnik)

Knjižnični odbor: dr. sc. Bruno Dobrić (predsjednik Odbora), dr. sc. Nevenka Tatković (prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta), Tea Grujić (voditeljica Odjela nabave građe), Lori Šorc (voditeljica Odjela obrade građe), Vanessa Toić (predstavnica ogranaka), Ivan Kraljević (voditelj Posudbenog i informacijskog odjela) i Davor Jačimović (predsjednik Studentskog zbora).
 

Središnja knjižnica:

Posudbeni i informacijski odjel:

Ivan Kraljević (voditelj; viši knjižničar), Karin Radetić (dipl.knjižničarka), Ornela Žerić (pom. knjižničarka), Sonja Brhanić (pom. knjižničarka), Ljubica Vitasović (manipulantica), Sandra Prenc (manipulantica).

Odjel obrade građe:
Loris Šorc (voditeljica; dipl. knjižničarka), mr. sc. Tijana Barbić-Domazet (dipl. knjižničarka), Nives Franić (dipl. knjižničarka), Damjana Frančić (viša knjižničarka), Ruža Šutalo (dipl. knjižničarka), Snježana Pejović Petraček (dipl. knjižničarka), Luka Tidić (knjižničar), Mirjana Milošević (pom. knjižničarka), Sanja Mejak (pom. knjižničarka)

Odjel nabave građe:
Tea Grujić (voditeljica; viša knjižničarka)

Opći odjel:
Silvano Janko (sistem inženjer), Lena Rojnić (tajnica), Željko Puzjak (knjigoveža), Vesna Fabian (čistačica).
 

Ogranci:

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“: 
Ester Krznarić (dipl. knjižničarka)

Knjižnica Filozofskog fakulteta, Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i Muzičke akademije:
Vanessa Toić (dipl. knjižničarka)

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Aleksandar Ćatić (dipl. knjižničar)