Pretraživanje u EBSCO

On-line sustav koji nudi pristup velikom broju bibliografskih baza i full-text-u. Može se pretraživati gotovo 3834 full text časopisa i više od 5000 publikacija koje nude sažetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.
Pristup možete ostvariti u knjižnici. Upute za pretraživanje

Korisnici AAI identiteta mogu se prijaviti i od kuće na slijedeći način:

OVDJE izabrati - AAI@EduHr - Croatian Research and Education Federation i nakon toga se ulogirati kao na studomatu.

JSTOR

 

Pristup bazi moguć je samo putem računala u sklopu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Sveučilišna i ostale knjižnice, fakulteti, odjeli...).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Portal omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom koje financira Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta.

 

Portal je nastao temeljem Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim se utvrđuje suradnja između Ministarstva i Knjižnice pri nabavi i osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u okviru zajedničkih interesa potpisnica Sporazuma i u okviru interesa javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu.

Ova bibliografija izrađena je za potrebe Ministarstva znanosti i tehnologije. Zamišljena je da omogući uvid u tekuću znanstvenu produkciju tema unutar programa i projekata koje financira MZT kao i svakog pojedinog znanstvenika. Radovi se mogu pregledavati prema broju programa/teme ili projekta, znanstvenom području istraživanja i ustanovi. Također je radove moguće pretraživati po bilo kojoj riječi (izrazu) iz bibliografskog zapisa. Baza je smještena na poslužitelju bib.irb.hr pri Institutu 'Ruđer Bošković'.