Sveučilišna knjižnica u Puli znanstvenicima i studentima našeg Sveučilišta izdaje potvrde za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Od Knjižnice se može zatražiti usluga pretraživanja i izdavanje potvrde za:

- bazu Web of Science - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti istih;

- bazu Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti objavljenih radova;

- bazu Current Contents - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka;

- potvrdu o faktoru odjeka (impact factor) pojedinog časopisa za određenu godinu.

 

*** Potvrda će biti izrađena u roku od 72 sata.