Upisom u Sveučilišnu knjižnicu dostupan Vam je raznovrstan i vrijedan fond, koji čine: opći informacijski izvori - enciklopedije, leksikoni, bibliografije, rječnici, priručnici adresari, vodiči, temeljni radovi iz pojedinih područja znanosti i umjetnosti, radovi literarnih i znanstvenih klasika, građa sa simpozija i disertacije, udžbenici, kao i serijske publikacije - namijenjene širokom krugu korisnika, od učenika do znanstvenih djelatnika.

Moguće je koristiti u svu postojeću građu u preko 200.000 svezaka knjiga svih grana znanosti (zavičajna zbirka 15.000), 4.500 naslova časopisa i 850 naslova novina, kao i knjige posuđene iz drugih knjižnica u zemlji i inozemstvu. Članci iz periodičnih publikacija koje imaju druge knjižnice dostupni su posudbom u obliku fotokopija ili mikroformi.

Knjižnica je povezana online putem sa više velikih svjetskih sustava baza podataka, koji nude ažurirane članke iz časopisa i knjiga u cjelovitom tekstualnom obliku. Upis u Knjižnicu donosi i privilegiju besplatnog korištenja interneta i računala.