Novosti

Međunarodni znanstveni skup u povodu 100. obljetnice smrti Paula Kupelwiesera (1843. - 1919.)Objavljeno 11/10/2019

PROGRAM / PROGRAMM

PRVI DAN / ERSTER TAG: 11. LISTOPAD 2019./ 11. OKTOBER 2019 – BRIJUNI /BRIONI

11:00 Okupljanje u Fažani (na velikom gatu) / Treffen in Fažana (am Pier)
11:30 Polazak broda Fažana-Brijuni / Abfahrt des Schiffs von Fažana nach Brioni
11:45 – 14:15 Stručno vodstvo na Brijunima / Führung auf Brioni
14:30 – 14:50 Pauza / Pause
15:00 – 15:10 Otvorenje skupa, pozdravne riječi/ Konferenzeröffnung und Begrüßung
15:10 – 15:50 Izlaganja / Vorträge

Mira Pavletić:
Slikari koji su boravili na otoku u vrijeme Paula Kupelwiesera i njihova djela
Maler zu Paul Kupelwiesers Zeit auf Brioni und deren Werke
Nataša Urošević:
Interdisciplinarni studij Kultura i turizam: Brijuni kao destinacija kulturnog, zdravstvenog i ekoturizma; kako graditi održivu budućnost na lokalnoj turističkoj tradiciji
Interdisziplinäre Studie zu Kultur und Tourismus: Brioni als Destination für Kultur- , Gesundheits- und Ökotourismus; wie kann auf lokaler touristischer Tradition nachhaltige Zukunft gebaut werden.

16:00 Polazak broda Brijuni – Fažana / Abfahrt mit dem Schiff Brioni-Fažana


DRUGI DAN / ZWEITER TAG: 12. LISTOPAD / 12. OKTOBER - PULA

Pula, Sveučilišna knjižnica / Universitätsbibliothek, Herkulov prolaz 1:

9:30 Beate Hemmerlein:
Pozdravna poruka g. T. Mautner Markhofa (potomka Paula Kupelwiesera )
Grussbotschaft der Familie Mautner Markhof (Nachammen Paul Kupelwiesers)
9:35 – 11:35 Izlaganja /Vorträge

Brigitta Mader:
Brioni, Kupelwieser und die Wissenschaften
Brijuni, Kupelwieser i znanosti

Jasenka Kranjčević:
Paul Kupelwieser i turistička arhitektura otočja Brijuni
Paul Kupelwieser und die für den Tourismus bestimmte Architektur auf den Inseln Brioni

Alida Perkov:
Kupelwieserova gospodarska djelatnost u okolici Brijuna i njegovi planovi za razvoj gospodarstva u južnoj Istri
Kupelwiesers Wirtschaftstätigkeit in der Umgebung von Brioni und seine Pläne für die wirtschaftliche
Entwicklung in Südistrien

Christine Casapicola:
Franz Ferdinand und Brioni – neue Erkenntnisse?
Franz Ferdinand i Brijuni – nova saznanja?

Marieta Djaković, Dirk Lyon:
Kupelwieserovi Brijuni – književno putovanje
Kupelwiesers Brioni – eine literarische Reise

Aleksandra Rotar:
Utjecaj likovnih i glazbenih umjetnika na turizam kojega je razvijao Kupelwieser
Der Einfluss von bildenden und musizierenden Künstlern auf den Tourismus auf Brioni

Bernard Franković:
Kupelwieserova primjena modernih tehničkih dostignuća na Brijunima
Kupelwiesers Anwendung moderner technischer Errungenschaften auf Brioni

11:35 – 12:00 Pauza za kavu i izlaganja na posterima/ Kaffeepause und Poster Präsentationen

12:00 – 13:30 Izlaganja / Vorträge

Bruno Dobrić:
Novine Brioni Insel-Zeitung i druge publikacije o Brijunima koje je izdavao Paul Kupelwieser
Die Brioni Insel-Zeitung und andere Publikationen von Paul Kupelwieser auf der Insel Brioni

Laura Čuperjani, Petra Horvat:
Glazbeni festival Podium Brijuni/Fažana ‒ od ideje do realizacije
Musikfestival Podium Brioni/Fažana – von der Idee zur Realisierung

Klara Trošt Lesić, Maja Jović:
Dizajniranje doživljaja metodom storytellinga: fenomen P. Kupelwieser
Gestaltung von Erfahrungen durch Storytelling: Das P. Kupelwieser-Phänomen

Mirjana Kos Nalis:
Kupelwieserova vizija. Usporedba: Opatija ‒ Brijuni ‒ Dubrovnik i građa o Brijunima u Hrvatskom muzeju turizma
Kupelwiesers Vision. Vergleich: Abbazia ‒ Brioni ‒ Dubrovnik und Material über Brioni im Kroatischen Tourismusmuseum

Ljiljana Tadić Komadina:
Slikari koji su slikali na Brijunima i drugi umjetnici koji su gostovali na otočju ‒ s naglaskom na Huga Charlemonta
Maler, die auf Brioni gemalt und andere Künstler, die Brioni besuchtn haben - mit Schwerpunkt auf Hugo Charlemont

David Orlović, Benjamin Kostešić, Livio Nefat, Ivan Skol:
Vrijede li Kupelwieserove razvojne vizije i danas nakon 110 godina? Primjer: željeznički kolosijek Štancija Peličeti ‒ Medulin
Haben Kupelwiesers Entwicklungsvisionen auch nach 110 Jahren noch Gültigkeit? Beispiel: Bahnstrecke Stancia Peliceti ‒ Medulin
13:30 Rasprava i zatvaranje skupa/Diskussion
 

« Povratak na novosti