Novosti

Znanstveno-stručni skup posvećen 500. obljetnici rođenja Stipana Konzula IstraninaObjavljeno 08/12/2021

Povodom 500. godišnjice rođenja Stipana Konzula Istranina, znamenitog glagoljaša iz Buzeta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli organizira znanstveno-stručni skup posvećen stvaralaštvu istarskih glagoljaša i baštini Uraške tiskare.

Pula, 10. prosinca 2021. (online)

 

9.00 – Otvaranje skupa, pozdravne riječi

9.30 – Uvodno izlaganje – Prof. emeritus dr. sc. Alojz Jembrih (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Stipan Konzul u službi hrvatske tiskane riječi u Urachu od 1561. do 1565.

10.00 – Stipan (Stjepan) Konzul Istranin (Istrijan) i Uraška tiskara

 • Doc. dr. sc. Maja Ćutić Gorup, Sandra Vignjević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci): Stipan Konzul kao centralna ličnost velikog uraškog projekta
 • Dr. iur. Herbert Gassner (Hrvatska knjižnica i čitaonica "Filip Kaušić", Celindof i Željezno, Gradišće, Austrija): Stjepan Konzul Istranin i Gradišćanski Hrvati
 • Doc. dr. sc. Ivana Eterović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb): Filološka proučavanja jezika hrvatskih protestantskih izdanja na razmeđi tradicije i suvremenosti
 • Doc. dr. sc. Marina Schumann (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni centar za protestansku teologiju Matija Vlačić Ilirik): Trubarov predgovor Novom Testamentu


11.15 – Izložba Sveučilišne knjižnice u Puli – predstavljanje pretisaka i digitaliziranih uraških izdanja (priredila Damjana Frančić, viši knjižničar)

11.30 – Reformacija i protureformacija u Istri i Hrvatskoj

 • Doc. dr. sc. Nataša Urošević (FET Dr. Mijo Mirković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli): Mijo Mirković o stvaralaštvu istarskih reformatora i kulturološkom značenju izdanja Uraške tiskare
 • Dr. sc. Tilen Glavina (Inštitut za zgodovinske študije, ZRS Koper): Le Vergeriane (1550): Primer protireformatorske propagande v Kopru. Polemika med Girolamom Muziem in Petrom Pavlom Vergerijem ml.
 • Fra Ljudevit Antun Maračić (Samostan Svetog Duha u Zagrebu): Franjevci konventualci – pobornici i protivnici reformacije u Istri
 • Dr. sc. Robert Holjevac (Hrvatski institut za povijest, Zagreb): Reformacija u Slavoniji, Srijemu te Baranji s posebnim osvrtom na djelovanje reformatora Emerika Zigeriusa u doba osmanske vlasti


13.00 – Glagoljaška i reformacijska baština Istre – modeli suvremene valorizacije

 • Mirjana Pavletić (Katedra Čakavskog sabora Roč): Misal kneza Novaka 1368. – o originalu i faksimilnom izdanju
 • Dr. sc. Milena Joksimović (Pula): Traži se radnik! – Identifikacija Konzulovog suradnika Matije Živčića u spisima o vizitaciji Augustina Valiera Pulskoj biskupiji 1580.
 • Matija Rajter (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci): Širenje reformacije u Pazinskoj knežiji u Konzulovo vrijeme
 • Matteo Legović i Bruna Kurka (FET Dr. Mijo Mirković, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli): Glagoljaška baština Istre – Mogućnosti valorizacije u kulturnom turizmu


Program za preuzimanje:

Konzul program.pdf

Pozivamo vas da nam se pridružite u obilježavanju ove važne obljetnice, u virtualnom obliku (zbog aktualne pandemije), putem poveznice:

« Povratak na novosti