Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Početak nastave u akademskoj godini...

Nastava u ak. godini 2021./2022., sukladno odluci e-sjednice Senata o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022., od 9. rujna 2021. godine, će se iznimno do donošenja novih preporuka ili mjera izvoditi u klasičnom (kontaktnom), kombiniranom hibridnom obliku, uz uporabu metoda i tehnika učenja na daljinu i u obliku izravnog kontakta kako slijedi:

1. Orijentacijski dan (4. listopada) – za studente prvih godina studija odvijat će se u izravnom kontaktu prema rasporedu koji će biti dostavljen sastavnicama i objavljen na mrežnim stranicama. Kao i u dosadašnjoj praksi novim studentima obratit će se redom prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju, dekan sastavnice, predstavnik Ureda za studente i obrazovne programe, predstavnica Studentskog zbora, predstavnik Ureda za međunarodna suradnju, knjižničarka i ukoliko se žele predstaviti profesori (ukupno trajanje max 1 h po skupini).

2. Nastava – Nastava za više godine studija počinje 5. listopada 2021. godine. Nastava se održava klasično (kontaktno) te u kombiniranom (hibridnom) obliku, na način da se u izravnom kontaktu izvode svi nastavni oblici za koje se može osigurati poštivanje protuepidemijskih mjera na snazi, uz obvezu da udio nastave na daljinu ne prelazi 40% ukupne nastave s obzirom da postojeći studijski programi nisu akreditirani kao studiji na daljinu. Navedeno ne vrijedi za slučaj pogoršanja epidemiološke situacije, lockdowna i slično kada je potrebna pripravnost za prijelaz na punu nastavu na daljinu o čemu će se uputiti posebna obavijest.

Obavezno molimo pročitajte:

Nastava u akademskoj godini 2021./2022. izvodit će se u što većoj mjeri u klasičnom obliku, odnosno, za nastavu  na kolegijima koji se slušaju u studijskim grupama prevelikim da bi se moglo osigurati poštivanje epidemioloških mjera, kombinirano u hibridnom obliku na način:

  1. Na obveznim i izbornim kolegijima, sukladno poštivanju mjera razmaka od najmanje 1,5 metara u zatvorenom prostoru, a u skladu s raspoloživim prostornim nastavnim kapacitetima zgrada Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, nastava će se izvoditi klasično (kontaktno) - u dvoranama po studijskim grupama čiji će broj biti definiran sukladno važećim epidemiološkim mjerama, dok će ostale studijske grupe istovremeno prema rasporedu za taj tjedan nastavu pratiti na daljinu prijenosom uživo iz dvorana – kamerama čime se osigurava izravan kontakt kao u kontaktnoj nastavi. Tako definirane studijske grupe izmjenjivat će se svaki tjedan čime će se osigurati maksimalna zaštita studenata i zaposlenika Sveučilišta i pritom osigurati kvaliteta i iskustvo klasične nastave. Sve dvorane u kojima se održava nastava bit će opremljene kamerama sa sustavom praćenja. Studenti u studijskoj grupi koja nastavu tijekom tjedna prati na daljinu preko prijenosa uživo iz dvorana imaju iste obveze i odgovornosti kao i studenti koji prate u dvorani.

Budući da se takav oblik nastave odnosi samo na one kolegije gdje se zbog većeg broja upisanih studenata ne može osigurati poštivanje epidemioloških mjera, dok će se za sve ostale kolegije odvijati klasična nastava, svi studenti imaju obvezu pohađanja nastave prema rasporedu i definiranom načinu odvijanja nastave.

  1. Za slučaj pogoršanja epidemiološke situacije i potrebe prijelaza na model online izvođenja nastave, kumulativno na cijelom studijskom programu, obim online nastave ne smije prelaziti 40%.
  1. Za slučaj iznimnog pogoršanja epidemiološke situacije i nužnost prelaska na model online izvođenja nastave u cijelosti (ako takve mjere propiše Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno Istarske županije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH), Senat Sveučilišta donijet će nove smjernice za izvođenje nastave u akademskoj godini 2021./2022.

Za slučaj pogoršanja epidemiološke situacije i nužnosti prelaska na model online izvođenja nastave, Glavni odbor za kvalitetu, Ured za strateško planiranje i osiguranje kvalitete, Odbor za nastavu i studente kontinuirano će pratiti odvijanje nastave i o tome obavještavati Senat Sveučilišta.

Detaljnije:

Popis obavijesti