Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastava će se od ponedjeljka 22. do...

Nastavno na trend pogoršanja epidemiološke situacije i eksponencijalni trend širenja u Istarskoj županiji te postojeće znanstveno-nastavne kapacitete Sveučilišta, a u skladu s odlukom Senata (Odluka o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022. od 9. rujna 2021. godine) s ciljem zaštite zdravlja zaposlenika, studenata i njihovih obitelji rektor je donio Odluku o prelasku na online izvođenje nastave tijekom tjedna od 22. do 26. studenoga 2021. godine. Napominjemo da Odluka vrijedi samo za taj tjedan.

Studiji Medicinskog fakulteta u Puli, u dijelu izvedbe praktične nastave koju su studenti dužni odraditi, neka model nastave prilagode pojačanim mjerama ili ako je to moguće oblik praktične nastave u tom tjednu zamjene predavanjima kroz sustav učenja na daljinu.

Podsjećamo na redovito odvijanje nastavnog procesa na daljinu, s obvezom za sve nastavnike i studente da se kroz oblike nastave na daljinu trebaju postići planirani ishodi učenja. Potrebno je održati strukturu izvedbe nastave prema predviđenom rasporedu te u najvećoj mogućoj mjeri nastavu izvoditi u realnom vremenu i uz izravnu interakciju sa studentima. Nastavnici su dužni voditi vremenike o nastavi i radu od kuće tijekom tjedna od 22. do 26. 11. i dostaviti čelnicima sastavnica. 

Planirana kontaktna nastava će se nastaviti održavati prema utvrđenom rasporedu i modelu od 29. studenoga 2021. godine.

Popis obavijesti