Opcije pristupačnosti Pristupačnost

HZJZ: Postupanje s oboljelima,...

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 31. siječnja objavio objedinjene revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene.

Sažetak izmjena u odnosu na prethodnu verziju:

  • Karantena je skraćena na sedam dana svim bliskim kontaktima, a ne samo osobama koje su cijepljene i preboljele COVID-19. Izuzeci od podvrgavanja karanteni ostaju jednaki kao u prethodnoj verziji.
  • Omogućen je prekid izolacije za asimptomatske zaražene osobe nakon najmanje pet dana ako su najranije peti dan negativne u brzom antigenskom testu (BAT), kao i za bolesnike s blagom i umjerenom kliničkom slikom nakon najmanje pet dana, ako su najranije peti dan negativni u brzom antigenskom testu (BAT) te bez povišene temperature najmanje 24 sata i značajno ublaženim simptomima (bez BAT testiranja, izolacija traje deset dana za osobe koje nisu cijepljene i nisu ranije preboljele COVID-19, a za cijepljene i koji su preboljeli COVID-19 traje sedam dana bez testiranja).
  • Za prekid izolacije bez testiranja, bolesnik mora biti afebrilan najmanje 24 sata (ranije je bilo najmanje tri dana)

Izdvajamo:

Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver19-1.pdf (PDF datoteka za preuzimanje)

Popis obavijesti