Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prof. dr. sc. R. Šamo i izv. prof....

Na prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prof. dr. sc. Renata Šamo i izv. prof. dr. sc. Marina Diković imenovane su članicama povjerenstva za dodjelu međunarodne nagrade najboljim visokoškolskim nastavnicima u akademskoj 2021./2022. godini. Riječ je o nagradi koja se prvi put dodjeljuje na inicijativu ekspertnog tima koji djeluje u sklopu projekta PROFFORMANCE s ciljem izrade alata za (samo)vrednovanje nastavnog rada, a pokrovitelj mu je Tempus fondacija. Prof. dr. sc. Renata Šamo i izv. prof. dr. sc. Marina Diković, također na prijedlog resornog ministarstva, kao eksperti djeluju u sklopu navedenog tima.

Projekt PROFFORMANCE: Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske jedan je od partnera u projektu Assessment tool and Incentive systems for Developing Higher Education Teachers’ Performance (PROFFORMANCE) čiji je nositelj Ministarstvo za inovacije i tehnologiju iz Mađarske i Javna zaklada Tempus iz Mađarske. Ostale partnerske institucije na projektu su: Ministarstvo obrazovanja, mladih i sporta iz Češke Republike, Federalno ministarstvo obrazovanja, znanosti i istraživanja iz Republike Austrije, Nacionalno središte za poboljšanje kvalitete obrazovanja iz Gruzije te Zaklada Tempus (Nacionalna agencija Erasmus+) iz Republike Srbije. Projekt se financira bespovratnim sredstvima iz programa Erasmus+, a predviđeno trajanje projekta je od lipnja 2020. do svibnja 2022. godine.

Osnovni cilj projekta je unapređenje kvalitete rada nastavnika u visokom obrazovanju, a planirane aktivnosti se nadograđuju na ishode projekta EDUCA-T, koji je provodilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 2016. do 2018. godine. U aktivnostima projekta PROFFORMANCE bit će aktivno uključeni stručnjaci koji su radili na EDUCA-T projektu, odnosno profesori s hrvatskih visokih učilišta.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske sudjeluje u provedbi projekta kao partnerska institucija u svim aktivnostima provedbe projekta koje su predviđene Ugovorom. Aktivnosti provedbe projekta uključuju organizaciju Peer Learning Activity (PLA),  izradu popisa nastavničkih kompetencija, izradu okvira za procjenu kompetencija za poučavanje profesora na visokom učilištima, nagradu za nabolje primjere kvalitetnog poučavanja na visokim učilištima u partnerskim zemljama i širenje svijesti o važnosti kvalitetnog učenja i poučavanja na visokim učilištima.

Detaljnije informacije o projektu možete pronaći na web stranici projekta PROFFORMANCE:

Popis obavijesti