Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
 
 
  • više od 7.500 svezaka knjiga, 120 naslova periodike, preko 2000 audiovizualnih i diplomskih radova
  • voditelj: Aleksandar Ćatić, dipl. knjižničar
  • adresa: I. Matetića Ronjgova 1, Pula
  • tel: (052) 377-551
  • e-mail: fooz-knjiznica@unipu.hr
  • radno vrijeme: ponedjeljak-četvrtak 8,00-18,00; petak 8,00-15,00 (dnevni odmor 10,30-11,00)