Sveučilišna knjižnica u Puli

Voditelj: dr. sc. Bruno Dobrić (knjižničarski savjetnik)

Knjižnični odbor: dr. sc. Bruno Dobrić (predsjednik Odbora), dr. sc. Nevenka Tatković (prorektorica za nastavu i studente Sveučilišta), Tea Grujić (voditeljica Odjela nabave građe), Loris Šorc (voditeljica Odjela obrade građe), Vanessa Toić (predstavnica ogranaka), Ivan Kraljević (voditelj Posudbenog i informacijskog odjela) i Davor Jačimović (predsjednik Studentskog zbora).
 

Središnja knjižnica:

Posudbeni i informacijski odjel:

Ivan Kraljević (voditelj; viši knjižničar), Karin Radetić (dipl.knjižničarka), Ornela Žerić (pom. knjižničarka), Sonja Brhanić (pom. knjižničarka), Ljubica Vitasović (manipulantica) i Sandra Prenc (manipulantica).

Odjel obrade građe:
Loris Šorc (voditeljica; dipl. knjižničarka), mr. sc. Tijana Barbić-Domazet (viša knjižničarka), Nives Franić (dipl. knjižničarka), Damjana Frančić (viša knjižničarka), Ruža Šutalo (dipl. knjižničarka), Snježana Pejović Petraček (dipl. knjižničarka), Luka Tidić (knjižničar), Mirjana Milošević (pom. knjižničarka) i Sanja Mejak (pom. knjižničarka)

Odjel nabave građe:
Tea Grujić (voditeljica; viša knjižničarka)

Opći odjel:
Silvano Janko (sistem inženjer), Lena Rojnić (tajnica), Željko Puzjak (knjigoveža) i Vesna Fabian (čistačica).


Ured za izdavačku djelatnost
Tajana Baršnik Peloza i Jasna Šetić Stjepanović.

 

Ogranci:

Knjižnica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“: 
Ester Krznarić (dipl. knjižničarka)

Knjižnica Filozofskog fakulteta, Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i Muzičke akademije:
Vanessa Toić (dipl. knjižničarka)

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Aleksandar Ćatić (dipl. knjižničar)