Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pokrenut je postupak izbora voditelja...

Sukladno Članku 7. Pravilnika o radu Sveučilišne knjižnice Stručno je vijeće pokrenulo postupak za odabir pristupnika za voditelja Sveučilišne knjižnice, koji se bira među njezinim zaposlenicima, objavom na mrežnim stranicama Sveučilišta. Za voditelja se mogu javiti zaposlenici Sveučilišne knjižnice koji ispunjavaju uvjete utvrđene Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i općim aktom Sveučilišta. Pristupnici su dužni u roku od petnaest dana od dana objave pokretanja postupka dostaviti prijavu s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta i program rada za mandatno razdoblje za koje se vrši imenovanje, na adresu: Sveučilišna knjižnica u Puli, Herkulov prolaz 1, Pula te elektronički na lena.rojnic@unipu.hr.

Popis obavijesti