Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Budućnost znanosti u doba društvenih...

“Budućnost znanosti u doba društvenih kriza” naslov je online-predavanja koje će 5. prosinca u 18 sati održati dr. sc. Marija Brajdić Vuković, a koje će se moći pratiti na poveznici https://ovh.unipu.hr/b/iva-cru-adp. Predavanje u sklopu projekta Zelena knjižnica organizira Društvo bibliotekara Istre i Sveučilišna knjižnica u Puli.

Ovo izlaganje bavit će se narativima i konstrukcijama društvene budućnosti povezane s klimatskim promjenama i pandemijom Covid-19, kako su ih opisali i zamislili hrvatski znanstvenici iz različitih disciplina. Pod društvenom budućnošću podrazumijevamo budućnost društva općenito, ali također i budućnost znanosti i tehnologije. Naš je teorijski okvir u području sociologije očekivanja, koja se u istraživanjima znanosti i tehnologije često vidi kao ključna u razumijevanju znanstvenih i tehnoloških promjena. Povratno, znanstvene i tehnološke promjene ključni su čimbenik budućeg odnosa društva prema klimatskim promjenama i zoonotskim bolestima. Prema Borup i sur. (2006) očekivanja služe za premošćivanje ili posredovanje preko različitih granica društva, a inače različite (iako se preklapaju) dimenzije i razine povezuju tehnička i socijalna pitanja, jer se očekivanja i vizije odnose na slike budućnosti gdje su tehnički i socijalni aspekti usko isprepleteni. Također, očekivanja čine 'kariku koja nedostaje' između unutarnjeg i vanjskog svijeta, znanstveno-tehnoloških zajednica znanja i društva. Ovaj rad analizira podatke iz razgovora s 12 hrvatskih znanstvenika čiji je glavni istraživački interes povezan s ublažavanjem / prilagodbom klimatskih promjena ili zoonotskim bolestima. Glavna tema bila je njihova percepcija znanosti i tehnologije u doba kriza, pri čemu je značajan dio intervjua bio posvećen budućnosti, društvenim i znanstvenim i tehnološkim očekivanjima. Na temelju njihovih pripovijesti i u vezi s njihovim disciplinsko - kognitivnim kontekstom, raspravljamo o potencijalima iskustva s pandemijskom krizom za budućnost znanosti i tehnologije u kontekstu ublažavanja klimatskih promjena.

Marija Brajdić Vuković je sociologinja, doktorica društvenih znanosti, viša znanstvena suradnica u Institutu, u Centru za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Izvanredna profesorica u naslovnom zvanju na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Rijeci gdje predaje metodološke predmete na Doktorskom studiju pedagogije. Metodologinja je društvenih istraživanja i sociologinja znanosti i tehnologije, u istraživačkom radu bavi se dvjema širim temama: ulogom znanosti i tehnologije u sadašnjoj i budućoj društvenoj održivosti, te ključnim pitanjima razvoja akademske profesije, visokoobrazovnog i znanstvenog sustava.

Popis obavijesti