Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U sklopu E-kulture započela...

U sklopu projekta Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ u Sveučilišnu knjižnicu u Puli je 8. veljače stigao veliki skener na kojem će se iduća tri mjeseca digitalizirati Glas Istre, od 1969. godine kada je Glas Istre postao dnevnik pa do 80-ih godina, a već su digitalizirani prvi raritetni brojevi iz sredine 40-ih. Početak digitalizacije poklopio se s 80-om godišnjicom Glasa Istre. Građu digitaliziraju studenti pulskog Sveučilišta koji su prošli edukaciju o postupku skeniranja i obrade preslika građe. Osim Glasa Istre, digitalizirat će se i druga važna građa, vezana za Pulu i Istru koja je unikatna i nemaju je druge knjižnice u zemlji. Projekt se provodi u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom iz Zagreba.

Ciljevi projekta e-Kultura su uspostava infrastrukture na nacionalnoj razini kojom će se omogućiti prije svega trajna pohrana i zaštita do sada digitaliziranog sadržaja u centru dijeljenih usluga u državnom oblaku. Drugi je cilj okupiti svu građu na jednom mjestu, izgraditi portal e-Kultura na kojem će građani moći jednostavno i na jednom mjestu doći do digitalizirane građe iz svih ustanova. 

Popis obavijesti