Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Okrugli stol "Perspektive...

U povodu obilježavanja desete obljetnice rada Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) održat će se Okrugli stol Perspektive kulturoloških i povijesnih istraživanja socijalizma u Sveučilišnoj knjižnici u Puli 14. lipnja 2022. u 11 sati.

Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, koji djeluje pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, ove godine obilježava desetu obljetnicu rada. CKPIS su u lipnju 2012. osnovali Igor Duda, Lada Duraković, Boris Koroman i Andrea Matošević, nastavnici na različitim sveučilišnim sastavnicama. Uz njih su u Centru u različitom statusu djelovali ili i danas rade suradnici Chiara Bonfiglioli, Anita Buhin, Tina Filipović, Igor Stanić, Saša Vejzagić i Sara Žerić. Istraživačka djelatnost Centra odvija se u okviru humanističkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti, a usredotočena je na razdoblje socijalizma od 1945. do 1990. na hrvatskom i jugoslavenskom prostoru, na socijalističke i komunističke ideje u ranijem razdoblju, kao i na vrijeme postsocijalizma i tranzicije. Pored istraživačke, Centar razvija izdavačku djelatnost, organizira znanstvene skupove, prikuplja knjižni fond, doprinosi obogaćivanju ponude predmeta na sveučilišnim studijskim programima, te putem mjesečnog Newslettera obavještava mrežu suradnika o konferencijama, publikacijama, radionicama i stipendijama na temu socijalizma. Jednom mjesečno organiziraju se programi (predavanja, okrugli stolovi i predstavljanja knjiga) otvoreni za širu javnost. Uz podršku Zaklade Rosa Luxemburg za jugoistočnu Europu Centar organizira međunarodne znanstvene skupove pod nazivom Socijalizam na klupi koji se bijenalno održavaju od 2013. godine. Odabrani radovi s konferencija objavljuju se u zbornicima radova ili u tematima znanstvenih časopisa. Od 2015. svake se godine održava međunarodna ljetna Doktorska radionica za doktorande povijesti i srodnih znanosti. Ključna djelatnost CKPIS-a je istraživanje, time i istraživački projekti, među kojima treba istaknuti dva višegodišnja projekta koja financira Hrvatska zaklada za znanost (Socijalistički čovjek i Mikrosocijalizam). Unutar Centra djeluje i CeKaPISarnica, biblioteka u kojoj je do sada objavljeno šesnaest publikacija (autorske knjige, zbornici radova, katalog izložbe te knjige sažetaka izlaganja s konferencija Socijalizam na klupi). Na okruglom stolu gostuju Damir Agičić (izdavačka kuća Srednja Europa, Zagreb), Ulf Brunnbauer (Institut za studije istočne i jugoistočne Europe, Regensburg), Tvrtko Jakovina (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Tanja Petrović (Znanstveno-istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Ljubljana) i Ines Prica (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), znanstvenici koji su doprinijeli afirmaciji Centra kao referentne točke u istraživanju tema vezanih uz socijalističko nasljeđe te postsocijalističke procese.

Sve dodatne informacije o CKPIS-u i njegovim aktivnostima mogu se pronaći na mrežnim stranicama:

Popis obavijesti