Premda to nije primarna djelatnost ove ustanove, Knjižnica je do danas samostalno ili kao sunakladnik objavila 19 knjiga i dvadesetak svezaka časopisa za kulturu Istra (od 1987. do 1990. g.) i Nova Istra (od 1996. do 1999. g.). Knjige obrađuju kulturnu prošlost Istre i Pule (povijest čitalačkih udruga, publicističke i umjetničke djelatnosti), povijesne teme (povijest pomorstva i brodarstva u Istri) i književnost.

Godine 1996. Knjižnica je zajedno s Istarskim ogrankom Društva hrvatskih književnika pokrenula časopis za književnost, kulturološke i društvene teme Nova Istra (koje je od 1999. godine nakladnik Istarski ogranaku DHK). Knjižnica je s istim nakladnikom objavila 4 knjige (pretežito književna djela).