Sveučilišna knjižnica u Puli znanstvenicima i studentima našeg Sveučilišta izdaje potvrde za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Od Knjižnice se može zatražiti usluga pretraživanja i izdavanje potvrde za:

- bazu Web of Science - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti istih;

- bazu Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti objavljenih radova;

- bazu Current Contents - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka;

- potvrdu o faktoru odjeka (impact factor) pojedinog časopisa za određenu godinu.

 

*** Potvrda će biti izrađena u roku od 72 sata.

upute -
http://researchguides.uic.edu/c.php?g=252299&p=1683205


http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/strutture-didattiche-scientifiche-e-servizi/centri-di-servizi/centro-interdipartimentale-di-servizi---sistema-bibliotecario-di-ateneo-siba/articolo3831.html


provjera statusa pomoću programa -
http://www.harzing.com/pop.htm


prije objavljivanja provjeriti časopis -
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
 

popis predatorskih časopisa:
https://beallslist.weebly.com/

objašnjenje predatorskih konferencija:
http://www.authoraid.info/en/news/details/1156/


digitalni alati -
http://connectedresearchers.com/online-tools-for-researchers/