Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Povijest

Sveučilišna knjižnica u Puli je opća znanstvena knjižnica istaknutog regionalnog značaja. Pored zadaće prikupljanja publikacija i posredovanja informacija potrebnih u nastavi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, ima i zadaću prikupljanje knjižnične građe koja se odnosi na Istru. Zbog veličine i bogatstva fonda (kao najveća knjižnica u hrvatskom dijelu Istre) ima istaknuti položaj među knjižnicama u Istri.

Osnovana je 1949. god. pod nazivom Naučna biblioteka. Preuzela je fond Pokrajinske knjižnice Istre (Biblioteca Provinciale dell’Istria) koja je osnovana 1930. g. u Puli spajanjem triju većih knjižnica: knjižnice bivšega Pokrajinskog odbora (Biblioteca provinciale dell’Istria, osnovana 1861. g. u Poreču i 1922. preseljena u Pulu), pulske Gradske knjižnice(Biblioteca civica, 1903) i knjižnice Istarskog društva za arheologiju i domovinsku povijest (Società istriana di archeologia e storia patria, osnovana 1884. u Poreču).

Od god. 1932. Pokrajinska knjižnica Istre dobivala je obvezni primjerak publikacija iz Istre. God. 1937. imala je 41.096 sv., pretežito na tal. jeziku i manjim dijelom na njem. jeziku, uz samo desetak knjiga na hrv. jeziku. Imala je opće znanstveni karakter, s posebnim naglaskom na povijesne znanosti, osobito na povijest Istre. Između 1943. i 1947. dio fonda je odnesen u Italiju, što je knjižnici nadoknađeno 1961. g. ustupanjem sredstava za kupnju knjiga u Italiji od strane talijanske vlade. God. 1945. postaje gradska posudbena knjižnica.

Prvi školovani knjižničari koji su zasnovali stručni rad Sveučilišne knjižn ice privremeno su ovdje upućeni iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (npr. prvi v. d. ravnatelja: Š. Jurić, V. Bandiš i V. Bonifačić).

S obzirom na veliki nedostatak knjiga na hrv. jeziku, pedesetih godina 20. st. u Sveučilišnoj knjižnici se započinju sustavno nabavljati stare hrvatske knjige. Od god. 1951. knjižnica je primala izbor obveznog primjerka publikacija iz Hrvatske, a od 1956. dobiva obvezni primjerak sveukupnog tiska s područja Hrvatske. Pedesetih god. 20. st. dodijeljeno joj je oko 12.000 sv. knjiga iz knjižnica bivših talijanskih i njemačkih srednjih škola i knjižni fondovi nakon rata podržavljene i zaplijenjene imovine ustanova iz Istre.Od god. 1961. do 1994. njezin vlasnik i osnivač je Općina Pula. God. 1979. udružena je u Sveučilište u Rijeci, te mijenja naziv iz Naučne u Sveučilišnu knjižnicu. Godine 2006. postaje sastavnicom novoosnovanog Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Sveucilisna knjiznica u Puli i njene knjige.pdf