Opcije pristupačnosti Pristupačnost

  1. Korisnik koji treba građu iz drugih knjižnica, može je naručiti u Posudbenom i informacijskom odjelu na posebnim, osobno ispunjenim obrascima, faksom, elektroničkom poštom ili drugim komunikacijskim sredstvom. Korisnici mogu naručiti posudbu knjige ili fotokopiranje članka iz periodičkih publikacija, kao i fotokopije druge građe, ako su zahtjevi u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima.
  2. Usluge međuknjižnične posudbe naplaćuju se prema važećem cjeniku.
  3. Rok posudbe knjiga iz većine knjižnica je najviše četiri tjedna, dok je rok posudbe iz Britanske knjižnice dva tjedna.
  4. Korisnik koji stanuje izvan Pule može posuditi knjige iz Knjižnice putem međuknjižnične posudbe. Korisnik se treba pismeno obratiti zahtjevom, posredstvom knjižnice u mjestu stalnog boravka, koja će jamčiti povrat posuđene građe. Za međuknjižničnu posudbu vrijede ograničenja posudbe izvan Knjižnice, iz točke 9. ovog Pravilnika, osim u slučaju knjiga koje se mogu dati u posudbu, kad Knjižnica posjeduje barem još jedan isti primjerak.
  5. Korisnik izvan Pule i iz inozemstva, može na osnovu pismene narudžbe zatražiti fotokopije članaka iz serijskih publikacija, koje se nalaze u fondu Knjižnice, ili izradu mikrofilmova i fotografija one građe koju radi zaštite nacionalnog i starijeg fonda nije dopušteno fotokopirati.
  6. Međuknjižnična posudba odvija se u skladu s međunarodnim i nacionalnim pravilima.