Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Članarina

Stavka Cijena
Zaposleni 110 kn / 14.6 EU
Ostali 60 kn / 7.96 EU
Mjesečno korištenje 30 kn / 3.98 EU
Dnevno korištenje 10 kn / 1.33 EU
Nova iskaznica 20 kn / 2.65 EU
Studenti i djelatnici UNIPU, Društvo tjelesnih invalida i knjižničari 0 kn / 0 EU
Kolektivno članstvo (do 10 upisanih) popust 10%
Kolektivno članstvo (preko 10 upisanih) popust 1%

 

Zakasnina

Stavka Cijena
Knjiga ( dnevno po jedinici građe // maksimalno po jedinici građe) 1 kn / 0.13 EU // 300 kn / 39.82 EU
DVD, CD, CD-ROM (po danu) 5 kn / 0.66 EU
Minimalna naknada za oštećivanje građe 20 kn / 2.65 EU
Naknada za izgubljenu ili uništenu građu nabava istog izdanja ili naknada tržišne cijene

 

Međuknjižnična posudba

Stavka Cijena
Knjiga iz Hrvatske 30 kn / 3.98 EU
Knjiga iz Europe 210 kn / 27.87 EU *
Knjiga iz British Library 280 kn / 37.16 EU *
Članak iz Hrvatske  (po stranici + poštarina) 0,80 kn / 0.11 EU kn po str. + 20 kn / 2.65 EU *
Dokument u PDF formatu iz Hrvatske 30 kn / 3.98 EU *
Fotokopije članka iz Europe 5 kn / 0.66 EU
Dokument u PDF formatu iz inozemstva 275 kn / 9.95 EU *
Sadržaj na mikrofilmuiz British Library 230 kn / 30.53 EU *

* ili prema računu knjižnice koja pruža uslugu

 

Usluge umnožavanja

Stavka Cijena
Fotokopiranje, A4 0,50 kn / 0.07 EU
Fotokopiranje, A3 1 kn / 0.13 EU
Termo-folija 4 kn / 0.53 EU
Računalni ispis, A 4: crno-bijeli // u boji 0,50 kn / 0.07 EU // 5 kn / 0.66 EU
CD / DVD  5 kn / O.66 EU
Skeniranje / fotografiranje (po stranici) 5 kn / 0.66 EU

Knjižnica ima pravo uskratiti usluge umnožavanja zbog zaštite izvornika.

Skeniranje stare i rijetke građe posebno se procjenjuje i moguće je jedino uz podnošenje pismenog zahtjeva te uz odobrenje voditelja/ice Knjižnice, a prema posebnom cjeniku za skeniranje građe na profesionalnom skeneru. Naknada namijenjena zaštiti građe naplaćuje se pri reprodukciji publikacija tiskanih do 1950. godine u iznosu 50% od ukupne cijene. 

 

Ostalo

Stavka Cijena
Rezervacija knjige 1 kn / 0.13 EU
Telefonski poziv prema potrebi korisnika 3 kn / 0.4 EU
Slanje fotokopije telefaxom, A4 4 kn / 0.53 EU
Bibliografsko pretraživanje fonda na zahtjev (po satu) 50 kn / 6.64 EU
Naknada za izgubljeni ključ garderobe 50 kn / 6.64 EU
Naknada za posuđivanje iskaznice drugoj osobi 40 kn / 5.31 EU
Udk klasifikacija po bibl. jedinici (osim UNIPU) 20 kn / 2.65 EU
Potvrda o citiranosti (osim UNIPU) 50 kn / 6.64 EU
Uvez kartica, upisnika 200 kn / 26.54 EU
Uvez ostalo prema procjeni
Naknada za reproduciranje tiskane e-publikacije 200 kn / 26.54 EU + pdv
Objava reprodukcije na naslovnici/omotu/koricama uvećava cijenu za 50%
Naknada za reproduciranje plakata, kalendara, letaka I sl. (cb//boja) 500 KN / 66.36 EU / 1000 kn / 132.72 EU + pdv
Naknada za reproduciranje video-materijala (tv, film I sl.) 300 kn / 39.82 EU + pdv

 

Skeniranje građe na profesionalnom skeneru

Stavka siva skala u boji
A4 do 100 dpi 10 kn / 1.33 EU 20 kn / 2.65 EU
A4 preko 100 dpi 15 kn / 1.99 EU 25 kn / 3.32 EU
A3 do 100 dpi 20 kn / 2.65 EU 30 kn / 3.98 EU
A3 preko 100 dpi 25 kn / 3.32 EU 35 kn / 4.65 EU
+    
rukopisna građa 100% 60%
tiskana građa 70% 50%
starost 16. - 19.st 20.st do 1950.

Na cijenu se dodaju troškovi prijevoza prema cjeniku prijevoznika.

Građu skenira vanjska specijalizirana firma.