Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Članarina

 
Zaposleni 110,00 kn
Ostali 60,00 kn
Mjesečno korištenje 30,00 kn
Dnevno korištenje 10,00 kn
Nova iskaznica 20,00 kn
Studenti i djelatnici UNIPU, Društvo tjelesnih invalida i knjižničari 0,00 kn
Kolektivno članstvo (do 10 upisanih) popust 10%
Kolektivno članstvo (preko 10 upisanih) popust 15%

Zakasnina

 
Knjiga ( dnevno po jedinici građe / maksimalno po jedinici građe) 1,00 / 300,00 kn
DVD, CD, CD-ROM (po danu) 5,00 kn
Minimalna naknada za oštećivanje građe 20,00 kn
Naknada za izgubljenu ili uništenu građu nabava istog izdanja ili naknada tržišne cijene

Međuknjižnična posudba

 
Knjiga iz Hrvatske 30,00
Knjiga iz Europe 210,00 kn *
Knjiga iz British Library 280,00 kn *
Članak iz Hrvatske  (po stranici + poštarina) 0,80 kn po str. + 20,00 kn *
Dokument u PDF formatu iz Hrvatske 30,00 kn *
Fotokopije članka iz Europe 120,00 kn *
Dokument u PDF formatu iz inozemstva 75,00 kn *
Sadržaj na mikrofilmuiz British Library 230,00 kn *
* ili prema računu knjižnice koja pruža uslugu

Usluge umnožavanja

 
Fotokopiranje, A4 0,50 kn
Fotokopiranje, A3 1,00 kn
Termo-folija 4,00 kn
Računalni ispis, A 4: crno-bijeli / u boji 0,50 kn / 5,00 kn
CD / DVD  5,00 kn
Skeniranje / fotografiranje (po stranici) 5,00 kn
 Knjižnica ima pravo uskratiti usluge umnožavanja zbog zaštite izvornika.
 Skeniranje stare i rijetke građe posebno se procjenjuje i moguće je jedino uz podnošenje pismenog zahtjeva te uz odobrenje voditelja/ice Knjižnice, a prema posebnom cjeniku za skeniranje građe na profesionalnom skeneru. Naknada namijenjena zaštiti građe naplaćuje se pri reprodukciji publikacija tiskanih do 1950. godine u iznosu 50% od ukupne cijene. 

Ostalo

 
Rezervacija knjige 1,00 kn
Telefonski poziv prema potrebi korisnika 3,00 kn
Slanje fotokopije telefaxom, A4 4,00 kn
Bibliografsko pretraživanje fonda na zahtjev (po satu) 50,00 kn
Naknada za izgubljeni ključ garderobe 50,00 kn
Naknada za posuđivanje iskaznice drugoj osobi 40,00 kn
Udk klasifikacija po bibl. jedinici (osim UNIPU) 20,00 kn
Potvrda o citiranosti (osim UNIPU) 50,00 kn
Uvez kartica, upisnika 200,00 kn
Uvez ostalo prema procjeni
Naknada za reproduciranje tiskane e-publikacije 200 kn + pdv
Objava reprodukcije na naslovnici/omotu/koricama uvećava cijenu za 50%
Naknada za reproduciranje plakata, kalendara, letaka I sl. (cb/boja) 500 / 1000 kn + pdv
Naknada za reproduciranje video-materijala (tv, film I sl.) 300 kn + pdv


 

Skeniranje građe na profesionalnom skeneru

  siva skala u boji
A4 do 100 dpi                               10,00 kn                                                                                                 20,00 kn
A4 preko 100 dpi                               15,00 kn                                                                                                 25,00 kn
A3 do 100 dpi                               20,00 kn                                                                                                 30,00 kn
A3 preko 100 dpi                               25,00 kn                                                                                                 35,00 kn
+    
rukopisna građa 100% 60%
tiskana građa 70% 50%
starost 16. - 19.st 20.st do 1950.
     
Na cijenu se dodaju troškovi prijevoza prema cjeniku prijevoznika.
     
Građu skenira vanjska specijalizirana firma.