Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdanja Knjižnice do 2019. godine

Ujčić, Vitomir (1962): Kazališni i kulturno-umjetnički život Pule: u periodu od 1870. do 1918. godine, Pula, Naučna biblioteka

Ujčić, Vitomir (1962): "Naša sloga" (1870-1915) u istarskom narodnom preporodu, Pula, Naučna biblioteka

Lukin, Roman (1964): Naučna biblioteka u Puli, P. o. Bibliotekarstvo, Društvo bibliotekara BiH, Sarajevo, 10 (1), s. 73-86

Debeljuh, Miho (1968): Naučna biblioteka u Puli, Istarski mozaik, 6 (1-3), s. 104-108

Cetina, Marija (1970): Giuseppina Martinuzzi, documenti del' periodo revoluzionario  1896 – 1925, Pula, Naučna biblioteka

Barbalić, Radojica Fran (1971): Brodarstvo Istre u doba propadanja jedrenjaka i stvaranja parobrodarstva : teza za sticanje naučnog stepena doktora ekonomskih nauka, Pula, Naučna biblioteka

Bilten /bibliografija Histricae/, Naučna biblioteka Pula, god.1, br. 1 (1971) -3 (1973)

Debeljuh, Miho (1971): Rukopisi i ostala povijesna građa u Naučnoj biblioteci u Puli, Rijeka – Pazin, Historijski arhiv, 1971-1977., P.o. Vjesnik Historijskog arhiva, sv. 16, 17, 18, 20

Debeljuh, Miho (1976): Neobičan historijat dviju puljskih biblioteka, Kalendar Jurina i Franina, s. 261-262

Debeljuh, Miho (1976): Stara Mornarička biblioteka u Puli, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, (22), 1/4, s. 57-58

Tikvić, Marija (1981): Rad na koncipiranju BIS-a u Puli i Istri, Vijesti DBI, 2, s. 16

Bibliotečno-informacijski centar Istre (1982), Zavod za ekonomiku, Pula

Društveni dogovor o osnivanju bibliotečno-informacijskog sistema za područje istarskih općina (1982), Vijesti DBI, 3, s. 31-38

Petener-Lorenzin, Marija (1982): Deset godina rada na Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji u Naučnoj biblioteci u Puli, Vijesti DBI, 4, s. 1-9

Kalčić, Eti (1985): Čitaonička društva i preporod u Istri /rukopis/, Pula

Lukin, Roman (1986): Mornarička biblioteka (K. u. K. Marine-Bibliothek), Pula, Povijesno društvo Istre

Iz riznice Naučne biblioteke u Puli, izbor građe iz 16. i 17. stoljeća pohranjene u Naučnoj biblioteci u Puli (1987), Eti Kalčić ... et al., Pula, Naučna biblioteka

Stipanović, Boro (1987): Naučna biblioteka u Puli novi izdavač časopisa "Istra", Istra, 25 (5/6), s. 13-18

Frančić, Damjana (1988): Program obrazovanja korisnika informacijskog sistema NB Pula, Uporabniki in knjižnice, zbornik referatov 12. skupščine zveze društev bibliotekarskih delavcev Jugoslavije, Bled, 21-23.4. 1988., s. 327-331

Stipanović, Boro (1988): BIC Istre, Vijesti DBI, 7 (8), s. 1-8

Stipanović, Boro (1988): Izgradnja bibliotečno-informacijskog sistema Istre kao činioca bržeg svestranog razvoja, Gospodarstvo Istre, 1 (1), s. 49-52

Petener-Lorencin, Marija (1988): Zavičaj i zavičajna zbirka, Vijesti DBI, 7 (8), s. 13

Izbor najvrednije građe Naučne biblioteke u Puli, katalog izložbe (1989) /održane 20-27.10.1989. u Istarskom narodnom kazalištu, Galeriji Vincenta iz Kastva/, ur. Bruno Dobrić, Pula, Naučna biblioteka

Barbić-Domazet, Tijana (1989): On-line baze podataka i korisnici, Vijesti DBI, 8 (10), s. 13-17

Bulešić, Sonja (1989): Bibliotečno-informacijski sistem danas i sutra, Vijesti DBI, 8 (10), s. 18-19

Dobrić, Bruno (1989): Biblioteca Provinciale d' Istria u Puli, Vijesti DBI, (9), s. 1-14

Frančić, Damjana (1989): Anketa, Analiza rezultata anketiranja korisnika, njihova mišljenja o djelovanju NB, Vijesti DBI, 9, s. 27-31

Frančić, Damjana (1989): Obrazovanje korisnika informacijskih sistema, Vijesti DBI, 8 (10), s. 21-24

Bulešić, Sonja (1990): „Dialog“ u Puli, Trend, 6 (40), s. 76-77

Bulešić, Sonja  (1990): Modernizacija knjižničnog poslovanja uvođenjem računalne opreme u znanstvene knjižnice, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 33 (1-4), s. 120-123

Frančić, Damjana (1990): Informacije i informacijski sustavi, priručnik za korisnike, Pula, Naučna biblioteka

Frančić, Damjana (1990): Tehnike znanstvenog rada i izvori informacija, skripta, Pula, Naučna biblioteka

Hrvatska čitaonička društva u Istri u 19. i početkom 20. stoljeća (1993), prir. Bruno Dobrić, Pula, Društvo bibliotekara Istre, Naučna biblioteka , IKD "Juraj Dobrila" Pazin

Petener-Lorenzin, Marija (1994): Iskustva Naučne biblioteke u Puli na CIP programu, Značenje CIP-a i ISBN-a za izdavaštvo i knjižničarstvo, okrugli stol, ur. Blažević, D. – D. Pšenica, Zagreb, NSK, 1994., s. 53

Ličinić, Đulijana (1995): Antonio Smareglia i njegova opera Istarska svadba (Nozze istriane, 1895.), Arti musices, 26 (2), s. 175-216

Čitaonički i knjižnični pokret u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću, zbornik radova sa znanstvenog skupa (1996), Pazin 15.11.1993., ur. Bruno Dobrić, Pula, Sveučilišna knjižnica

Grujić, Tea (1996): Marija Pettener Lorenzin: Bibliografija Buzetskog zbornika, Annales, anali za istrske in mediteranske študije, 8, s. 410-411

Kalčić, Miodrag (1996): Izbor naslova iz Zavičajne zbirke Histrica Sveučilišne knjižnice u Puli (1996) , Nova Istra, 1, 4(3), s. 223-227

Ličinić, Đulijana (1996): Kajde iz arhiva, u pulskoj će Sveučilišnoj knjižnici uz dobru knjigu svakako moći pronaći i dobru glazbu, Vijenac, 70, 12.9.1996., s. 29

Nova Istra, časopis za književnost, umjetnost i kulturu, gl. i odg. ur. Boris Domagoj Biletić, god.1, sv.1, br. 1/2 (1996) -., Pula, Sveučilišna knjižnica, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, Koordinacija istarskih ogranaka Matice hrvatske

Gulin, Branko (1997): Vrelo ideja za umjetnički obrt: Grafička zbirka Sveučilišne knjižnice u Puli, Nova Istra, 2, 3(6), s. 243

I ča i što i kaj, iz suvremene hrvatskoistarske lirike (1997), sast. i ur. Boris Biletić, Pula, Sveučilišna knjižnica, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

Kalčić, Miodrag (1997): Histrica (1997.) Sveučilišne knjižnice u Puli, Nova Istra, 2, 4(7), s. 275-277

Wagner Walter - Bruno Dobrić (1997): Mornarička knjižnica, knjižnica austrougarske Mornarice, Pula, Sveučilišna knjižnica

Duraković, Lada (1998): Ostavština Antonija Smareglie u Glazbenoj zbirci Sveučilišne knjižnice u Puli, Arti musices, 29 (2), s. 285-296

Frančić, Damjana (1998): Anketa o navikama čitanja korisnika knjižnice, Hrčak, 3-4 (5-6), s. 11-13

Kalčić, Miodrag (1998): Histrica (1998.) Sveučilišne knjižnice u Puli, Nova Istra, 3 (1998/1999), 4(11), s. 348-352

Petener-Lorenzin, Marija (1998): Bibliografija Istarskog mozaika (1963.-1974.), Pula, Sveučilišna  knjižnica, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

Spomen-knjiga prigodom 125. obljetnice osnutka Udruge čitaonica u Puli (1998), ur. Bruno Dobrić, Pula, Društvo bibliotekara Istre, Sveučilišna knjižnica u Puli, Gradska knjižnica i čitaonica Pula

Šimić, Antun Branko: Stupore nel mondo = Čuđenje u svijetu (1998), (con i testi originali a fronte, 50 brani d’un classico della poesia moderna Croata), Pula, Sveučilišna knjižnica, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

Carska i kraljevska mornarica u Puli = K.u.K. Marine in Pola (1999), [izložba] = [Ausstelung], Dom hrvatskih branitelja, Pula, 20.8.- 18.9.1999., au. Dieter Winkler … et al., Pula, Sveučilišna knjižnica, Društvo Viribus unitis

Čunčić, Marica (1999): Crtež u glagoljskoj paleografiji (na primjeru Pulskog odlomka glagoljskog misala pisanog na pergameni u 15. stoljeću koji se čuva u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, pod signaturom 1654.), Gazophylacium, IV, 1-2, s. 66-73 https://www.bib.irb.hr/63135/download/63135.Crte_u_glagoljskoj_paleografiji.doc

Čunčić, Marica (1999): Pulski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st., Slovo, časopis Staroslavenskog instituta, 47-49, s. 177-207         https://hrcak.srce.hr/file/22804

Priče iz Istre, hrvatski pripovijedači XX. stoljeća (1999), izbor, prir. Daniel Načinović, Pula, Sveučilišna knjižnica, Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

Cesarsko-kraljeva mornarica v Pulju = L’imperiale e redia marina a Pola (2000), Pula, Sveučilišna knjižnica, Društvo Viribus unitis

Frančić, Damjana (2000): Društvo knjižničara Istre, Hrvatsko knjižničarsko društvo, spomenica, HKD, Zagreb, s. 62-63

Grujić, Tea (2000): Istarskim knjižnicama kroz prostor i vrijeme, Nova Istra, 5, 3/4 (16), s. 230-246

Literary pathways to Istria = U Istru putovima knjige (2000), au. Tea Grujić ... et al., Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Zajednica nakladnika i knjižara

Conservation of paper material and books in Central and Eastern Europe (2001), National Training Course on Conservation of Library Heritage, University of Pula, 18-29.9.2000., ed.  C. Albillos Rodda, [S. l.], Istituto per la Tutela delle Opere Grafiche e Visive

Carski i kraljevski mornarički fotograf Alois Beer (1840.-1916.), pulske fotografije, katalog izložbe = K.u.k. Marinefotograf Alois Beer (1840-1916) ; Fotos aus Pola/Pula, Katalog der Ausstellung, Dom hrvatskih branitelja u Puli, 3.-14.10.2002., ur. Bruno Dobrić, Pula, Sveučilišna knjižnica, Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice "Viribus unitis"

Grujić, Tea (2002): Hrvatski  knjižničari u američkim bibliotekama, Glas Istre, 20.7.2002., s. 19

Grujić, Tea (2002): Nova uloga školskog knjižničara, Nova Istra, 7, 1 (20), s. 209-216

Dobrić, Bruno (2003): Kultura čitanja i nacionalni pokreti, čitalačka društva i knjižnice u Puli u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća, Pula, C.A.S.H.

Ličinić van Walstijn, Đulijana (2004): Antonio Smareglia  (1854-1929), prigodom 150. obljetnice skladateljeva rođenja i otvaranja spomen-sobe u njegovoj rodnoj kući u Puli = in occasione del 150 anniversario della nascita del compositore e dell’ appertura della sala memoriale nella sua casa nativa a Pola, Pula, Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica u Puli (2004), Sveučilište u Rijeci, monografija, gl. ur. Goran Kalogjera, Rijeka, Rektorat Sveučilišta, s. 335-342

Frančić, Damjana (2005): Društvo bibliotekara Istre, Istarska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, s. 189

Mornarička knjižnica (K.u.k. Marinebibliothek) i austrijska/austrougarska mornarica u Puli (2005), zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa u povodu 200. obljetnice osnutka Mornaričke knjižnice (Pula, 4.10.2002.) , ur. Bruno Dobrić, Pula, Sveučilišna knjižnica

Dobrić, Bruno (2005): Nakladništvo na njemačkom jeziku u Puli od druge polovice 19. stoljeća do 1918. godine, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 48 (3-4), s. 233-257 http://eprints.rclis.org/8048/1/VBH_3-4_2005_Dobric.pdf

Grujić, Tea (2006): Bibliografija Buzetskog zbornika (1995.-2005.), još jedna u nizu dragocijenih nam zavičajnih bibliografija autorice Marije Petener Lorenzin, Buzetski zbornik, 33, s. 305-308

Ličinić van Walstijn, Đulijana  (2006): Memorial room of Antonio Smareglia, on the occasion of the 150th anniversary of the composer's birth and of the opening of the memorial room in the composer's birth-house in Pula, University Library of Pula, 2006. = Gedenkstaette von Antonio Smareglia, zum 150. Geburtstag des Komponisten und zur Eroeffnung der Gedenkstaette in seinem Geburtshaus in Pula, Universitaetsbibliothek Pula, 2006. (1854-1929), Pula, University Library Pula = Universitaetsbibliothek in Pula

Vodič Sveučilišne knjižnice u Puli = Guida della Biblioteca Universitaria di Pola = Guide to the University Library Pula = Fuehrer durch die Universitaetsbibliothek in Pula (2007), au. Bruno Dobrić,  ur. Damjana Frančić, Nela Načinović, Pula, Društvo bibliotekara Istre

Dobrić, Bruno (2008): Austrougarska Mornarička knjižnica, Organizacija znanja, 13 (2), s. 51-60  https://www.cobiss.si/oz/HTML/OZ_2008_2_final/files/assets/common/downloads/OZ%2020082.pdf?uni=035efa2a43c0465077ec449b78a1c3ad

Dobrić, Bruno (2008): Digitalizacija i predstavljanje starih istarskih novina na mreži: Pilot-projekt "Istarske novine online" Sveučilišne knjižnice u Puli, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, (51) 1/4, s. 53-63     https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=127520

Petener-Lorenzin, Marija (2009): Od knjižnice učiteljske škole do knjižnica odjela Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (1948.-2008.), Metodički obzori , 4 (1-2), s. 45-54 http://hrcak.srce.hr/45735

Sveučilišna knjižnica [Video] (2009): Sveučilište Jurja Dobrile u Puli: 1949.-2009., au. Grujić, Tea, Dobrić, Bruno, Barbić-Domazet, Tijana, Pula, Sveučilišna knjižnica

Kraljević, Ivan (2010): Knjižničari u virtualnoj zajednicI, raspravište Hrvatskoga knjižničarskog društva, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, (53) 3/4, s. 66-72  http://hrcak.srce.hr/file/119838

Dobrić, Bruno (2012): Projekt Istarske novine online (INO) Sveučilišne knjižnice u Puli, D-Fest, Drugi festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, 19-20.4.2012., Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, s. 38 http://www.nsk.hr/d-fest/d%20fest_programska%20knjizica_web.pdf                   

Barbić-Domazet Tijana – Tea Grujić (2013): Sveučilišna knjižnica: partnerstvo s različitima, Knjižnice: kamo i kako dalje?, članstvo u EU- knjižničari gdje smo?, produktivnost znanstvene zajednice, obrazovanje korisnika : knjižnice u vremenu recesije - kako preživjeti?, zbornik radova, 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18.5.2013.,  ur. Hebrang Grgić, I. – V. Špac, s. 299-310

Grujić, Tea (2013): Nabava literature za potrebe Sveučilišta u Puli - možemo i bolje!, Knjižnice: kamo i kako dalje?, članstvo u EU- knjižničari gdje smo?, produktivnost znanstvene zajednice, obrazovanje korisnika, knjižnice u vremenu recesije - kako preživjeti?,  zbornik radova, 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija, 15.-18. 5. 2013., ur. Hebrang Grgić, I. – V. Špac, s. 309-318 https://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1499

Frančić, Damjana (2013): Brzih 30 godina - od uputa o značenju signature u predmetnom katalogu do slobodnog pristupa bazama podataka cjelovitog teksta, 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje?, Opatija, /referat/ 16.5.2013. http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1512

Kraljević, Ivan (2013): Zelena knjižnica: projekt Društva bibliotekara Istre, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, (56) 3, s. 199-204 http://www.hkdrustvo.hr/datoteke/1616/vbh/God.56(2013),br.3

Petronio, Paolo (2013): Antonio Smareglia, život i skladateljski opus, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Sveučilišna knjižnica

Šehanović, J., Toić, V., A. Ribić (2013): Fakultetska E-knjižnica / Faculty E-library, XX. International scientific conference Society and Technology - Dr. Juraj Plenković, International Federation of Communication Associations, Croatian Communication Association, Alma Mater Europaea – European Center Maribor, Zagreb, p. 224-230  http://bib.irb.hr/datoteka/659270.642946.DIT_2013_Book_of_Manuscripts.pdf

Barbić-Domazet, Tijana – Nuša Hauser (2014): Glazbena građa u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, s posebnim osvrtom na Spomen-sobu Antonija Smareglie, Međunarodni simpozij Glazba u muzeju/Muzeji glazbe, Muzej Mimara, Zagreb, 16.-18.10.2013., Muzeologija, 51, s. 144-158 https://hrcak.srce.hr/157207

Katalog knjiga iz XVI. stoljeća  (cinquecentina), u knjižnicama, muzejima i franjevačkim samostanima u hrvatskom dijelu Istre = Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in bibliothecis, musaeis, monasterisque s. francisci Histriae Croaticae asservantur (2014), sast. Bruno Dobrić i Marija Smolica, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile

Kraljević, Ivan (2014): Zelena knjižnica 2010. -2014. /PPT/ https://www.slideshare.net/ivankraljevic/zelena-knjiznica-2010-2014

Ive, Adriana (2015): Digitalizacija periodičkih publikacija u cilju očuvanja kulturnog blaga: „Istarske novine online / Istrian Newspapers online“, diplomski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, mentor I. Hebrang Grgić https://bib.irb.hr/datoteka/869276.Ive_diplomski_rad.pdf

Kraljević, Ivan – Petar Lukačić (2015): Project Green Library in Croatia, IFLA WLIC 2015 - Cape Town, South Africa in Session 95 – Environmental Sustainability and Libraries SIG with New Professionals SIG http://library.ifla.org/1208/1/095-kraljevic-en.doc.pdf

Petener-Lorenzin, Marija (2015): Bibliografija zbornika radova Znanstvenog skupa "Susreti na dragom kamenu" (1969.-2001.), Pula, Amforapress, Sveučilište Jurja Dobrile

Toić, Vanessa (2015): Sveučilišna knjižnica u Puli: od Pokrajinske knjižnice Istre do središnje knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile, diplomski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, mentor I. Hebrang Grgić http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/6054/

Cergna, Sandro (2016): Dall’archivio della Biblioteca universitaria di Pola, notizie sulla vita e l’opera di Pietro Stancovich, Barbanski zapisi - 5. Memorijal Petra Stankovića, 4 (2016), p. 87- 106 https://bib.irb.hr/datoteka/1005242.archivioarticolofinalebarbana15.pdf  

Frančić, Damjana (2016): Matična služba Sveučilišne knjižnice u Puli, Knjižničarstvo, XX (1), s. 55-63 http://nova.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2016/09/265_Francic_2016_1.pdf

Iz fotoalbuma Richarda Schustera 1914.-1917. = Aus dem Fotoalbum von Richard Schuster 1914.-1917. (2016), gl. ur. Andrej Bader, Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Sveučilišna knjižnica

Barbić-Domazet, Tijana (2017): Sveučilišna knjižnica u integriranom sveučilištu: pulski primjer,  Knjižnice: kamo i kako dalje?, Zbornik 14. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo,  s. 249-267

Dobrić, Bruno – Ivana Paula Gortan-Carlin (2017): Valorizzazione dell'Opera di Smareglia in Istria dal 1990,  Conoscere Antonio Smareglia, Atti del Convegno di Studi, ed. D. Mazzola Gavazzeni, Milano, Ab Harmoniae Onlus, p. 66-75 https://www.bib.irb.hr/920090/download/920090.Testo-Gortan-Carlin-Dobric_2.docx

Šutalo, Ruža (2017): Enciklopedije Sveučilišne knjižnice u Puli: od 16. do 21. stoljeća, izložba 25.10. -25.11.2017. https://fitiks.unipu.hr/_news/86621/SK%20katalog_zavrsno.pdf

Cergna, Sandro (2018): Il carteggio di Pietro Stancovich sul "Nuovo metodo economico- pratico di fare e conservare il vino", sedici lettere dall'archivio della Biblioteca universitaria di Pola, Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno, XLVIII, p. 171-197 https://www.bib.irb.hr/1011286/download/1011286.Att_171-197i.pdf

Pejović Petraček, Snježana (2018): Ja sam jedna mala knjižnica, znanstveno-stručni skup Socijalno inkluzivne knjižnične usluge, povodom 10. obljetnice usluge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" Koprivnica, 18.11.2016., s. 150-155

Barbić-Domazet, Tijana – Sofija Bogoje (2019): Status knjižnica u integriranim sveučilištima Pule i Dubrovnika, Zbornik 15. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Zagreb, Hrvatsko knjižničarsko društvo, s. 3-17

Kraljević, Ivan (2019): Djelovanje Radne grupe za zelene knjižnice 2014.-2018., Vjesnik bibliotekara Hrvatske (62), 1, s. 327-340  https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/720/640

Upoznati Antonia Smaregliu (2019), radovi sa znanstvenog skupa održanog 13. studenog 2017. u Milanu (u Biblioteci Sormani), ur. D. Mazzola Gavazzeni, Pula, Sveučilišna knjižnica, Društvo Smaregliana


Online

Antonio Smareglia [Elektronička građa], organizator stalnog postava izložbe u Spomen-sobi Sveučilišna knjižnica u Puli, izbor izložene građe Fabio Vidali, Adua Smareglia Rigotti, Bruno Dobrić, postav izložbe Oto Širec, Bruno Dobrić, Pula, Sveučilišna knjižnica, 2006 -. Mrežne stranice posvećene obljetnice rođenja istarskog skladatelja:

Digitalizirana građa Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, knjige, časopisi, novine, rukopisi:

Eduard Čalić [Elektronička građa], povjesničar i publicist, autori tekstova Petar Strčić i Bruno Dobrić, Pula, Sveučilišna knjižnica, 2006 -. Mrežne stranice o Eduardu Čaliću posvećene istraživanju nacizma, fašizma, antisemitizma, holokausta te uzroka i posljedica II. sv. rata - http://eduard-calic.info/

Istarske novine online, digitalizirane stare novine koje su izlazile u Istri u drugoj polovini 19. st. i u prvoj polovini 20. stoljeća:

Mornarička knjižnica, katalog K.u.k.

i rariteti:

Sveučilišna knjižnica u Puli [Elektronička građa], Pula, Sveučilišna knjižnica u Puli, 2006- . Ranije dostupno na URL: http://knjiga.skpu.hr , zadnja verzija:

Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, jezgra zavičajne memorije /PPT/, 2012.

La Biblioteca Universitaria di Pola e i suoi libri /PPT/, 2012.

Dobrić, Bruno: Projekt Istarske novine online, 2012. 

Zadnja stanica putovanja (više nije) polica Sveučilišne knjižnice u Puli, 2018.