Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za nakladnike - CIP, UDK i ISBN

>> Zahtjev za izradu CIP-a možete pronaći ovdje<<
>> Zahtjev za izradu UDK oznaka možete pronaći ovdje<<

Napomena: Zahtjeve šaljite na adresu skpu-cipured@unipu.hr

Kontakt:

Što je CIP program?

CIP (Cataloguing in publication = Katalogizacija u publikaciji) je program izrade preliminarnih, skraćenih kataložnih zapisa za publikacije u pripremi za tisak. Program se ostvaruje stalnom suradnjom nakladnika i knjižnica ovlaštenih za izradu CIP zapisa.

CIP program utemeljen je u Hrvatskoj 1984. godine od kada ostvaruje svoju višestruku i vrlo značajnu ulogu u nakladništvu i knjižničarstvu. Uključivanje u CIP program pruža nakladnicima mogućnost sustavne promidžbe novih izdanja koje nakladnik priprema za objavljivanje. Knjižnicama omogućuje brži pristup informacijama o novim izdanjima te se na taj način pospješuje proces nabave i obrade u knjižnicama.

Svrha CIP programa je omogućiti:

 • Pristup cjelovitim informacijama o publikacijama
  koje su u pripremi za tisak,
 • Brz uvid u produkciju hrvatskih nakladnika,
 • Promidžbu novih naslova omeđenih publikacija
  i nizova publikacija (nakladničkih cjelina),
 • Edukaciju novih nakladnika o standardima za izradu knjiga,
 • Standardiziranu i bržu obradu publikacija u knjižnicama,
 • Nabavu publikacija,
 • Kontrolu pristizanja obveznih primjeraka.

Kooperativni CIP program

CIP program u Hrvatskoj organiziran je prema načelu kooperativne katalogizacije. Kooperativni CIP program omogućuje nakladnicima bržu i jednostavniju suradnju s knjižnicom nadležnom za regiju u kojoj djeluje nakladnik, a knjižnicama omogućuje praćenje produkcije knjiga u okviru matične regije. Time se poštuje načelo zavičajnosti pri prikupljanju i prezentaciji knjižnične građe.

Osim Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja ujedno i koordinira rad u okviru CIP programa, u kooperativni CIP program uključene su i knjižnice u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zadru. Stoga nakladnici trebaju zatražiti izradu CIP zapisa u knjižnicama ovlaštenim za izradu CIP-a u okviru one regije u kojoj nakladnik ima registrirano sjedište.

Što je CIP zapis?

CIP zapis je skraćeni kataložni opis publikacija koje su u pripremi za tisak.
CIP zapis pruža relevantne podatke o publikaciji kao što su naslov publikacije, ime(na) autora, urednika, ilustratora, fotografa i drugi podaci o odgovornosti, podatke o izdanju, naziv nakladnika, mjesto izdavanja, godina izdavanja, naslov nakladničke cjeline, podaci o materijalnom opisu publikacije (npr. broj stranica, ilustracije, visina knjige… i dr.), napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke.
CIP zapis izrađuje se na temelju publikacije grafički pripremljene za tisak (prijeloma publikacije), a neposredno prije izlaženja (tiskanja) publikacije. Kataložni zapis izrađuje se u skladu s nacionalnim i međunarodnim pravilima za formalnu i sadržajnu obradu.
CIP zapis ne služi u svrhu zaštite autorskih prava.
O svim promjenama koje se izvrše tijekom ili nakon izrade CIP-a, a prije tiskanja publikacije, nakladnik treba izvijestiti nadležni CIP ured.
Ukoliko nakladnik odustane od objavljivanja publikacije za koju je prethodno već izrađen CIP zapis, dužan je o tome obavijestiti nadležni CIP ured radi brisanja zapisa iz računalnog kataloga. Nakladnik koji neovlašteno izradi i otisne CIP zapis bit će opomenut.

Izrađuje li se CIP za sve vrste publikacija?

CIP zapisi izrađuju se za omeđene publikacije u tiskanom i elektroničkom obliku (knjige na magnetnim i optičkim medijima). To su:

 • Knjige (u jednom ili više svezaka, nova, sljedeća ili dopunjena izdanja, pretisci)
 • Tiskane muzikalije (note)
 • Zemljopisni atlasi, vodiči, planovi
 • Grafičke mape
 • Brošure i sitni tisak (prema izboru).

CIP se NE IZRAĐUJE ZA:

 • Publikacije koje su već otisnute
 • Serijske publikacije (časopisi, novine)
 • Posebne otiske (separate)
 • Brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, radni zadaci i listovi, telefonski imenici, adresari, katalozi izložaba opsega manjeg od 16 stranica, presavici, publikacije za internu uporabu)
 • Auto-karte, neukoričeni vodiči i planovi
 • Audio-vizualni materijal
 • Didaktički materijal (kompleti, slagalice)
 • Stripove.

Cip zapisi izrađuju se za svako novo izdanje publikacije. Nije dopušteno za novo izdanje koristiti zapis nekog od prethodnih izdanja. Izmijenjenim i dopunjenim izdanjima dodjeljuje se novi ISBN i CIP.
Svaka knjiga otisnuta u tvrdom i mekom uvezu ima zaseban ISBN i CIP.

Izrada CIP zapisa

CIP zapis izrađuje se na temelju podataka sadržanih u publikaciji pripremljenoj za tisak.
Za potrebe formalne i sadržajne obrade, kako bi se dobili što potpuniji i točniji bibliografski podaci, nakladnik treba priložiti PREDLOŽAK CJELOVITE, ZA TISAK PRIPREMLJENE, PUBLIKACIJE NAKON POSLJEDNJE KOREKTURE, te POPUNITI CIP UPITNIK.
Ispunjavanjem upitnika nakladnik predaje zahtjev za izradu CIP -a. U postupak obrade primaju se isključivo uredno dostavljene publikacije. Rukom korigirane i nepotpune publikacije neće se prihvatiti u postupak obrade.
Rok za izradu CIP zapisa iznosi 3 radna dana (72 sata) uključujući dan primitka publikacije na obradu. Radi unosa i provjere podataka koji se odvijaju na nekoliko razina, nakladnik CIP zapis ne može dobiti prije navedenog roka.
CIP zapisi izrađuju se u roku 24 sata od primitka publikacije na obradu samo iznimno, u slučaju opravdane žurnosti.

Kako predati publikaciju na obradu za CIP?

Nakladnik može publikaciju na obradu dostaviti osobno, poštom, elektroničkom poštom (.pdf ili .doc).
Publikacije se u obradu primaju u Sveučilišnoj knjižnici u Puli od ponedjeljka do petka 8 -14 sati. Publikacije pristigle iza 14 sati uključuju se u postupak obrade sljedećega dana.
Za publikacije koje nakladnik šalje poštom potrebno je uračunati vrijeme za pristizanje poštanskih pošiljaka (2-3 dana).
Dostavljene predloške publikacija nakladnik može preuzeti u CIP uredu u uredovno vrijeme, u roku od mjesec dana od dana primitka publikacije. Nakon navedenog roka publikacije se ne čuvaju. Predlošci publikacija koje je nakladnik dostavio na uvid ne vraćaju se poštom.

Na koji način se nakladnicima dostavlja CIP?

 1. elektroničkom poštom
 2. faksom
 3. nakladnik CIP može podići osobno u uredovno vrijeme (od 8.00 do 18.00 sati; ljeti: od 8.00 do 15.00 sati)

CIP zapise NE DOSTAVLJAMO POŠTOM.

Gdje i kako otisnuti CIP?

CIP zapis treba biti otisnut na poleđini naslovnog lista ili u kolofonu grafički odvojen od drugih podataka. Važno je dosljedno poštovati interpunkciju i razmake između podataka.

 

ISBN 

Izdavači, urednici i autori se za ISBN trebaju obratiti na adresu isbn@nsk.hr, osim autora i urednika sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koji isti mogu dobiti upitom na skpu-cipured@unipu.hr, uz predočenje odluke o izdavanju publikacije Odbora za izdavačku djelatnost.