Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izdavačka djelatnost Sveučilišne knjižnice u Puli

Knjižnica je do danas samostalno ili kao sunakladnik objavila 19 knjiga i dvadesetak svezaka časopisa za kulturu Istra (od 1987. do 1990. g.) i Nova Istra (od 1996. do 1999. g.). Knjige obrađuju kulturnu prošlost Istre i Pule (povijest čitalačkih udruga, publicističke i umjetničke djelatnosti), povijesne teme (povijest pomorstva i brodarstva u Istri) i književnost.

Godine 1996. Knjižnica je zajedno s Istarskim ogrankom Društva hrvatskih književnika pokrenula časopis za književnost, kulturološke i društvene teme Nova Istra (koje je od 1999. godine nakladnik Istarski ogranaku DHK). Knjižnica je s istim nakladnikom objavila 4 knjige (pretežito književna djela).


Ured za izdavačku djelatnost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Odbor za izdavačku djelatnost stručno je tijelo Senata Sveučilišta.

Svrha izdavačke djelatnosti Sveučilišta jest da pridonosi razvitku znanstvenog, umjetničkog istručnog rada djelatnika Sveučilišta stoga predstavlja dio njegove znanstvene, nastavne i umjetničke infrastrukture.

Izdavačka djelatnost Sveučilišta obuhvaća izdavanje publikacija, i to: udžbenika, knjiga, monografija, prijevoda knjiga, zbornika radova sa znanstvenih, umjetničkih i stručnih skupova, izvješća s konferencija, kongresa, simpozija i koncerata u organizaciji Sveučilišta i njegovih sastavnica, periodičnih publikacija Sveučilišta kao tiskanih djela, mrežnih publikacija,kompaktnih diskova, videozapisa i tonskih zapisa, nosača zvuka, partitura kao i drugih oblika izdanja. 

Detaljnije:

Popis publikacija u izdanju Sveučilišta dostupan je na: