Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Knjižnice

Knjižnice Istarske županije
Knjižnice u Hrvatskoj
Knjižnice u svijetu
Nacionalne knjižnice u Europi

Elektronički izvori

Baze podataka (IRB)
Virtualna referentna zbirka

Katalozi - Hrvatska

Ekonomski fakultet Zagreb
Knjižnice grada Zagreba
NSK
NSK - Skupni katalog
Sveučilišna knjižnica Rijeka
Sustav umreženih knjižnica ustanova Sveučilišta koje djeluju u Puli

Katalozi - Svijet

British Library Integrated Catalogue
Više od 12 milijuna jedinica pretraživo je u katalogu Britanske knjižnice. Za međuknjižničnu posudbu postoji poseban fond - Document Supply, dostupan preko tzv. Catalogue subset search.
COBISS
Skupni katalog gotovo 300 slovenskih knjižnica svih vrsta. Moguće pretraživanje skupnog i pojedinačnih online kataloga.
COPAC
Skupni katalog 24 sveučilišne i specijalne knjižnice u Velikoj Britaniji i Irskoj uključujući i British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales/Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
KVK - Karsluhe Virtual Catalog
Meta-katalog nudi pretraživanje niza knjižnica s njemačkog govornog područja, nacionalnih knjižnica (uglavnom) Evrope te nekoliko online knjižara. Glavno sučelje dostupno na nekoliko jezika.
Library of Congress Online Catalogue
Kongresna knjižnica u Washingtonu nudi pretraživanje oko 12 milijuna jedinica građe.
Ohio LINK Central Catalog
Preko 80 sveučilišnih knjižnica i državna knjižnice države Ohio čine konzorcij koji putem kataloga nudi informacije o više od 9 milijuna jedinica uključujući elektroničku građu i baze podataka.
ZDB - Zeitschriftendatenbank
Skupni katalog serijskih publikacija, uključujući e-časopise, iz cijelog svijeta koji pokriva period od 16. stoljeća. Sučelje za pretraživanje dostupno na njemačkom, engleskom i francuskom. 

Klasifikacija

Deweyeva decimalna klasifikacija
Klasifikacija Kongresne knjižnice (Library of Congress, Washington, SAD)
Klasifikacija nacionalne medicinske knjižnice (National Library of Medicine, Bethesda, SAD)
UDK - Univerzalna decimalna klasifikacija
UDK - izdanja

Projekti

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu
Projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) RH kojim se osigurava mrežni pristup komercijalnim bazama podataka za članove znanstvene i istraživačke zajednice RH.
Cervantes
Virtualna knjižnica djela pisanih na španjolskom jeziku
Digital Libraries Initiative
poveznice na međunarodne projekte
EJOL - Electronic Journals Online Library
EJOL je baza elektroničkih časopisa koja Vam omogućuje da saznate sve o časopisu koji Vas zanima: je li Vam dostupan u elektroničkom obliku zajedno s cjelovitim tekstovima radova, tko ga izdaje, koji su Vam još časopisi na raspolaganju iz tog područja, je li časopis indeksiran u Current Contentsu i indeksira li ga neka druga važna referentna publikacija, koja je kratica časopisa, koje ustanove imaju pristup cjelovitom tekstu....
Hrvatska znanstvena bibliografija
Bibliografska baza koja objedinjuje cjelovitu znanstvenu produkciju koja je rezultat rada na programima/temama/projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.
IFLA - projekti
popis knjižničnih projekata u SAD-u, Kanadi, Europi s poveznicama na projekte
Internet Library for Librarians - projekti
Portal za knjižničare olakšava pronalaženje mrežnih izvora iz knjižničarstva. Poveznice na značajnije knjižnične projekte.
Pitajte knjižničara
pilot-projekta petnaest narodnih knjižnica iz cijele Hrvatske
Project Runeberg
Nordijska literatura na Internetu s poveznicama na druge projekte digitalnih knjižnica
Projekt Gutenberg
virtualna knjižnica, sadrži knjige dostupne u elektroničkom obliku značajnijih svjetskih autora
Telmatics for Libraries
arhiva projekata provedenih u sklopu programa Framework Programme 4
Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj
Pokušaj da se na jednom mjestu objedine podaci o hrvatskim znanstvenicima
Žene pisci
Popis žena pisaca. Pretrazivo po abecedi, zemlji...

Sajam knjige

Sajam knjige u Istri
Interliber
Frankfurt Book Fair
Fiera internazionale del libro

Stipendije

Bibliothek & Information International
Njemacko udruženje knjižničara promovira međunarodnu razmjenu stručnjaka iz područja knjižničarstva, a posebnan naglasak dat je mlađim knjižničarima
Institut otvoreno društvo - informacijski programi
Knjižnične stipendije
Stranica vodi na poslužitelje na kojima se nalaze informacije o knjižničnim stipendijama.

Udruge

American Library Association
Chartered Institute of Library and Information Professionals,
Društvo bibliotekara Istre
Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Društvo knjižničara Slavonije i Baranje
Hrvatsko arhivističko društvo
Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo
IFLA - International Federation of Library Association
Knjižničarsko društvo Rijeka
Međunarodno udruženje školskih knjižničara
PLA - Public Library Association
Association of College & Research Libraries
Zagrebačko knjižničarsko društvo
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije

Ustanove

ARL- Association of Research Libraries in America
abecedna lista znanstvenih knjižnica u SAD-u
LIBWEB
pristup knjižničnim poslužiteljima u svijetu
Ministarstva
popis Ministarstava Republike Hrvatske
UNESCOv knjižnični portal
pristup knjižnicama prema zemljopisnoj odrednici ili prema tipu knjižnica,
pristup knjižničnim udruženjima, konferencije, radionice, informacije iz knjižničarstva

Web adrese za knjižničare koji rade s djecom i mladima

Booktrusted - Andersenova nagrada za dječju književnost
IFLA-ine stranice Sekcije knjižnica za djecu i mladež
Na stranici se nalazi i obavijest o međunarodnoj nagradi za dječju književnost Astrid Lindgren te Smjernice za knjižnične usluge za mladež na hrvatskom jeziku
Međunarodna dječja digitalna knjižnica
Stranice za djecu i za odrasle; cjeloviti tekstovi knjiga za djecu na izvornim jezicima zemalja koje sudjeluju u stvaranju zbirke; bibliogarfski podaci o knjigama
Nove ideje za knjižnice za mladež
Primjeri kako su se razvijale knjižnične usluge za mladež u njemačkim narodnim knjižnicama (na njemačkom i hrvatskom jeziku)
UNESCO-v Manifest za školske knjižnice
IFLA-ina stranica Sekcije za školske knjižnice na kojoj je nalazi UNESCO-v Manifest za školske knjižnice na hrvatskom jeziku

Zakonodavstvo

Zakon o knjižnicama
Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Standard za školske knjižnice
Statut HKD-a
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zanimljivosti i zabava

The laughin librarian
IFLA membership statistics
Librarian's Yellow Pages
Mačke u knjižnicama