Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Potvrde o citiranosti

Sveučilišna knjižnica u Puli znanstvenicima i studentima našeg Sveučilišta izdaje potvrde za potrebe napredovanja u zvanjima, prijava na projekte, stipendije i sl.

Od Knjižnice se može zatražiti usluga pretraživanja i izdavanje potvrde za:

  • bazu Web of Science - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti istih;
  • bazu Scopus - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrdu o citiranosti objavljenih radova;
  • bazu Current Contents - potvrdu o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka;
  • potvrdu o faktoru odjeka (impact factor) pojedinog časopisa za određenu godinu.

Potvrda će biti izrađena u roku od 72 sata.

Upute

Measuring Your Impact: Impact Factor, Citation Analysis, and other Metrics: Measuring Your Impact

Bibliometrija

Provjera statusa pomoću programa

Prije objavljivanja provjeriti časopis

Popis predatorskih časopisa

Objašnjenje predatorskih konferencija

Digitalni alati